|
 
 

دانلود رایگان مقالات برنامه ریزی شهری

در این صفحه شما می‌توانید مقالات مربوط به برنامه ریزی شهری را به صورت رایگان دانلود نمایید.
امیدوارم برای شما مفید باشند.
۱۳۹۶-۰۲-۲۱
momayezi-sarayan

نقش ممیزی املاک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان

جواد محمدآباد- نقش ممیزی املاک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان
۱۳۹۶-۰۲-۲۱
article-swot-sarayan

برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر سرایان با مدل SWOT و QSPM

دانلود رایگان مقاله برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر سرایان با مدل SWOT و QSPM
۱۳۹۵-۰۷-۱۸
cds

راهبرد توسعه شهر چیست؟

۱۳۹۵-۰۷-۰۸
%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%85

اثرات پوزیتیویسم منطقی بر جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، نمونه : شهرهای ایران ازسالهای (۱۳۰۰-۱۳۹۰)

دانلود رایگان مقاله اثرات پوزیتیویسم منطقی بر جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، نمونه : شهرهای ایران ازسالهای (۱۳۰۰-۱۳۹۰)
۱۳۹۵-۰۷-۰۸
zabolschool

ارزیابی و مکان گزینی کاربریهای آموزشی (مدارس ابتدایی) شهر زابل با استفاده از سیستم (AHP) و تحلیل سلسله مراتبی (GIS) اطلاعات جغرافیایی

دانلود رایگان مقاله ارزیابی و مکان گزینی کاربریهای آموزشی (مدارس ابتدایی) شهر زابل با استفاده از سیستم (AHP) و تحلیل سلسله مراتبی (GIS) اطلاعات جغرافیایی
۱۳۹۵-۰۷-۰۸
ictsarayan

بررسی وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و مدیریت شهری (مطالعه موردی:شهر سرایان)

دانلود رایگان مقاله بررسی وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی و مدیریت شهری
۱۳۹۵-۰۷-۰۸
hokmranibirjand

بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در بیرجند

دانلود رایگان مقاله بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در بیرجند با تاکید بر حکمروایی خوب شهری
۱۳۹۵-۰۶-۲۳
article1

ارزیابی توسعه گردشگری شهر مهریز با استفاده از مدل SWOT