|
 
 

ممیزی املاک شهری

ممیزی املاک چیـــست؟
مميـزی اراضـی يعنـی طبقه بندی و برداشت اطلاعـات از فضاهايی که به نحوی کاربری دارند.
ضـــرورت ممـــیزی امـلاک:
به علت اينکه شهرداري­ها مکلفند از کليه اراضی و مستحدثات داخل شهر، عوارض نوسازی را وصول کرده و به مصرف صرفاً نوسـازی شهـر برساننـد، وصـول هرگونـه عـوارض نيازمند شناسايی املاک و داشتن اطلاعات پايه ای از آنهاست.
اساساً هر الگوی پيشنهادی برای توسعه اراضی در آينده بايد به نحوی طراحی شود که مـناسب فعـاليت افـراد و موسـساتی ( توليدی، خدماتی و رفاهی ) باشد که در آينده در آن ناحيه شهری وجود خواهند داشت.

مهم‌ترین فوائد اجرای عملیات داده آمایی و برداشت اطلاعات(ممیزی)

 • ثبت و نگهداری سوابق املاک، معابر و مشاغل در سیستم
 • آگاهی از اطلاعات به روز از وضعیت موجود تمامی املاک، معابر و مشاغل در سطح شهر نظیر تعداد، مساحت کاربری‌ها و …
 • تسهیل در دستیابی به اطلاعات و محاسبات عوارض نوسازی و عوارض کسب و پیشه
 • ایجاد بستر مناسب در تسریع و آسان سازی امور شهرداری
 • امکان ارائه خدمات جغرافیایی مربوطه در سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی
 • دسترسی سهل، سریع و بی واسطه شهروندان به داده های جغرافیایی املاک
 • ایجاد سیستم اطلاعات جامع از تمامی املاک و معابر در سطح شهر
 • امکان نمایش نقشه املاک، معابر و مشاغل در سایر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (نظیر نرم افزار Google Earth، Arc gis و …)
 • امکان گزارش گیری دقیق از تعداد و مشخصات املاک و معابر با کاربری‌های مختلف
 • امکان تهیه نمودارهای آماری در سطوح مختلف
 • جلوگیری از عدم پرداخت وجه عوارض و وصول به موقع آن
 • جستجوی املاک مالک مورد نظر و جانمایی موقعیت آن‌ها بر روی نقشه اعم از خصوصی، دولتی
 • جستجوی انواع کاربری‌ها بر اساس وضع موجود یا طرح‌های مصوب و جانمایی بر روی نقشه
 • جستجوی معبر خاص و جانمائی آن بر روی نقشه (آدرس یابی و دستیابی به معابر با نوع کف مورد نظر)
 • یافتن موقعیت اشتراک آب، برق، گاز و نیز دستیابی به موقعیت تماس تلفنی بر روی نقشه
 • و ...

طرح ممیزی املاک و مستحدثات در محدوده قانونی شهر

و تهیه نرم افزار بانک اطلاعات جغرافیایی (GIS) آن

این طرح در راستای جمع آوری اطلاعات موقعیت املاک (شامل: محله، ناحیه، نشانی، وضعیت ملک، مشخصات زمین، مشخصات تملک آن، سال احداث و ...)، اطلاعات معابر اطراف (شامل: نوع، نام، طول و عرض معبر و شماره بلوک و ...) اطلاعات سندی (مساحت و مالک) اطلاعات فعالیت ها، اعم از مسکونی و غیر مسکونی (اداری، مسکونی و غیره) و بطور کلی جمع آوری همه اطلاعات مربوط به املاک در مدت زمان مشخص طی عملیات میدانی انجام می گیرد. بر اساس ماده 9 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداریها موظفند هر پنج سال یکبار ممیزی عمومی را در محدوده قانونی شهرها انجام دهند.
اما شهرداری ها در ایران همچنان وابسته به سیستمی سنتی هستند که وجود معایب و کاستی های پیدا و پنهان موجود در این سیستم، مشکلات عمده ای را بر سر راه مدیریت اصولی شهرها به وجود آورده است. نیاز به آخرین اطلاعات موجود درباره جدیدترین تغییرات در املاک و معابر شهری، شهرداری ها را ناگزیر از روی آوری به ممیزی املاک در هر پنج سال یک بار می نیکه امید می رود، با برخورداری کلانشهرها از اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نیاز به انجام ممیزی پنج سال یکبار، از بین برود اما همچنان کلانشهرها با وجود استقرار سیستم GIS، به دلیل فقدان بانک اطلاعات جغرافیایی شهری و اطلاعات جامع ملکی به روز، نیازمند به انجام ممیزی هستند.
از جمله معایبی که در سیستم سنتی شهرداری ها وجود دارد عبارتند از:
خطاهای موجود در اسناد و مدارک بایگانی،عدم دسترسی به سوابق ملک ،ثبت اطلاعات بصورت تکراری در واحدهای مختلف ،غیر قابل تفکیک بودن اطلاعات با سایر عوارض فیزیکی در نقشه ها،فقدان نقشه هایی که مرز املاک را نشان دهندو ... .
عدم دسترسی به اطلاعات و آمار وضع موجود املاک و وجود مشکلات فراوان در سیستم های سنتی شهرداری ها سبب شده است که متخصصین و مشاورین، پیاده سازی و ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکپارچه ممیزی را طراحی نمایند تا طرحی چند مرحله ای برای بهبود وضعیت پرونده های املاک و بستر سازی لازم جهت تحقق خودکارسازی و اتوماسیون اداری و در نهایت همگامی با دولت و شهر الکترونیک ارائه دهند.