|
۱۳۹۶-۰۲-۲۱
momayezi-sarayan

نقش ممیزی املاک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان

جواد محمدآباد- نقش ممیزی املاک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان
۱۳۹۶-۰۲-۲۱
article-swot-sarayan

برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر سرایان با مدل SWOT و QSPM

دانلود رایگان مقاله برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر سرایان با مدل SWOT و QSPM
۱۳۹۵-۰۷-۱۸
cds

راهبرد توسعه شهر چیست؟

۱۳۹۵-۰۷-۰۸
%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%85

اثرات پوزیتیویسم منطقی بر جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، نمونه : شهرهای ایران ازسالهای (۱۳۰۰-۱۳۹۰)

دانلود رایگان مقاله اثرات پوزیتیویسم منطقی بر جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، نمونه : شهرهای ایران ازسالهای (۱۳۰۰-۱۳۹۰)